Polityka Prywatności

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą stronę. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Małgorzata Kujawska-Zemła, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Klamka Music Records Małgorzata Kujawska-Zemła, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6282107538, nr REGON 387556401 , ul. Promienista 18, 43-360 Bystra. Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: meg@klamkamusic.com

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

 • W jakim celu? Obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń
 • Na jakiej podstawie? Umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową.
 • Jak długo? Przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta – do upływu okresu dochodzenia roszczeń (zobacz ostatnią tabelę tej sekcji), do upływu okresu dochodzenia roszczeń (zobacz ostatnią tabelę tej sekcji) lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania. Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
 • Co się stanie, jeśli nie podasz danych? Nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań marketingowych.
 • W jakim celu? Marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Profilowanie” i „Pliki cookies” Polityki prywatności).
 • Na jakiej podstawie? Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Jak długo? Do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów marketingowych
 • Co się stanie, jeśli nie podasz danych? Nie będziesz otrzymywać sugestii produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany

Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych

 • W jakim celu? Analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)
 • Na jakiej podstawie? Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Jak długo? Do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych
 • Co się stanie, jeśli nie podasz danych? Nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania ze strony w pracach nad jego rozwojem.

Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze stroną lub naszymi usługami

 • W jakim celu? Ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami
 • Na jakiej podstawie? Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Jak długo? Do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania (w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej)
 • Co się stanie, jeśli nie podasz danych? Brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

PUBLIKOWANIE DANYCH

Jeśli zdecydujesz się na opublikowanie komentarza, jego treść oraz Twój podpis będą widoczne dla innych użytkowników strony. Nie ujawniamy innym użytkownikom Twojego adresu e-mail – chyba że sam to zrobisz.

PROFILOWANIE

W ramach strony dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach strony prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po stronie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w stronie klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd strony oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

PLIKI COOKIES

Nasza strona, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Na stronie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • zapamiętywania Twojej sesji statystycznych
 • marketingowych
 • udostępniania funkcji strony

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer / Microsoft Edge.

Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 30 dni od ostatniej wizyty na stronie. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz: usunąć pliki cookies, blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

 • każde działanie w związku ze stroną
 • operator internetowej platformy handlowej – nie ma miejsca
 • złożenie zamówienia w sklepie – nie ma miejsca
 • dostawca płatności – nie ma miejsca
 • podmiot zapewniający dostawę towaru
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe) – nie ma miejsca
 • hurtownia – nie ma miejsca
 • biuro rachunkowe – nie ma miejsca
 • skorzystanie przez Ciebie z usług dostarczanych nam w związku ze stroną przez portale społecznościowe
 • portale społecznościowe – nie ma miejsca

A ponadto:

 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.